นวัตกรรมการลดไขมันในช่องท้องที่แพทย์ ญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยแพทย์ฮอกไกโดวิจัยพบว่าลดไขมันในช่องท้อง (Visceral fat) ได้สูงถึง 30% ใน 10 สัปดาห์

Read More